Zvládání problematických situací ve škole

Učitelé mají náročné povolání, které v sobě nese nejen nutnost děti a mládež vzdělávat, ale vštípit jim i základní lidské hodnoty, inspirovat je a v neposlední řadě zvládnout emočně vypjaté problematické situace. Mezi ně řadíme žákovské vzpoury, výsměch dětí vůči kantorům, slovní i fyzickou agresi mezi dětmi, nepříjemné rozhovory s rodiči, vzpurnost, šikanu nebo bezmocnost ve snaze pomoci sociálně slabým dětem. ... Zobrazit celý text

Akreditace MPSV: MSMT-431/2022-2-169

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Popis

Učitelé mají náročné povolání, které v sobě nese nejen nutnost děti a mládež vzdělávat, ale vštípit jim i základní lidské hodnoty, inspirovat je a v neposlední řadě zvládnout emočně vypjaté problematické situace. Mezi ně řadíme žákovské vzpoury, výsměch dětí vůči kantorům, slovní i fyzickou agresi mezi dětmi, nepříjemné rozhovory s rodiči, vzpurnost, šikanu nebo bezmocnost ve snaze pomoci sociálně slabým dětem.

Kurz má za cíl vybavit pedagogy takovými nástroji, aby se nejprve naučili v daných situacích zvládat sami sebe a své emoce, následně zvládnout konkrétní situaci a zjednat nápravu/ošetření aktérů. V kurzu se objeví užitečné prvky krizové intervence.

Pro koho je určen tento kurz?

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, speciálních škol, vychovatelům školských zařízení, vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, pedagogům v poradenských pozicích (výchovní poradci, kariéroví poradci, metodici prevence, školní psychologové a speciální pedagogové).

Témata kurzu

  • Nejčastější náročné situace ve škole z pohledu jejich účastníků (žák, učitel, třída)
  • Řešení krizových situací (konflikty, provokace, aj.)
  • Komunikační dovednosti a techniky v náročných situacích ve škole
  • Situační přístup k řešení konfliktů, test vlastního přístupu ke konfliktním situacím
  • Zvládání vlastních emocí pedagogy a práce s emocemi žáků
  • Práce se skupinou
  • Analýza úryvků filmů ze školního prostředí
  • Inspirace pro řešení extrémních situací (smrt spolužáka a práce se třídou, sebepoškozování žáka během výuky, výbuch fyzické agrese, aj.
  • Nácvik zvládání modelovými cvičeními

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 8 výukových hodin, 1 denní kurz (9:00 – 16:30)

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Délka kurzu

8 hodin

Akreditace

MSMT-431/2022-2-169

Ohodnoťte jako první "Zvládání problematických situací ve škole”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené