Veronika Lošťáková (Uhlířová)

Psychoterapeutka, psycholožka a facilitátorka

Ve velkém voze Sever školím:

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci a profesionalizovala svou práci díky dlouhodobému výcviku 700h Umění terapie v systemickém přístupu. Absolvovala jsem řadu dalších kurzů a výcviků z oblasti práce s traumatem, facilitace nebo kreativních metod práce s klienty.

Kde jsem získala zkušenosti:

Moje cesta růstu se vždy týkala práce s dětmi a jejich rodinami. Nejprve coby školní psycholog a psycholog v dětském domově. V oblasti péče o děti v krizi jsem zůstala a pokračovala podporou náhradních rodin (výcvikem budoucích pěstounů, poradenstvím, terénní prací v rodinách). Později jsem byla obohacena příležitostí pomáhat rodinám ohroženým odebráním dětí z rodiny a spoluprací s orgány sociálně-právní ochrany. Kromě rodinného poradenství a terapie je pro mě dobrodružstvím facilitace případových konferencí, metodické supervize pracovníkům pomáhajícím dětem a rodinám a neustálé setkávání se s účastníky našich kurzů, kteří přináší cennou inspiraci. Hranice možností mi posunulo pořádání akcí zážitkové pedagogiky a učení se od kolegů – lektorů. V terapii se zaměřuji především na děti, mládež a celý rodinný systém.

Co mě v práci inspiruje:

Odvaha klientů dostat se ze dna, odvaha pracovníků znovu a znovu se pouštět do řešení lidských příběhů. Mám radost z učitelů a sociálních pracovníků, kteří přinášejí nové přístupy a jsou motivováni k rozvoji a změně.

Co mi dělá radost v životě:

Rodičovství, toulání po horách a lesích, poznávání různých kultur, blízkost blízkých lidí…

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila:

Autorství a spoluautorství příruček/metodik:

 • Komunikační sada Focus Box
 • Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce
 • Metodiky Kontaktu dítěte s biologickou rodinou, Velký vůz Sever (metodika uznaná MPSV)
 • Vedení rozhovoru s dítětem, Velký vůz Sever
 • Základy facilitace, Velký vůz Sever
 • Problematika příbuzenské pěstounské péče, Velký vůz Sever
 • Prarodič pěstounem, Rozum a Cit
 • Vztahový labyrint v náhradní rodině, Rozum a Cit
 • Biologická rodina dítěte v NRP, MPSV (kapitola publikace souhrn postupů v NRP)
 • Cestou Necestou aneb Kniha Života, Velký vůz Sever
 • Specifické problémy dětí v NRP, MPSV (kapitola publikace souhrn postupů v NRP)
 • Základy krizové intervence pro sociální pracovníky, Velký vůz Sever
 • odborných článků periodik v tématech odborné pomoci dětem a rodinám

Přednášením na tuzemských a zahraničních konferencích:

2018: Kreativní techniky v terapii dítěte (workshop, konference „Za dveřmi II“, Velký vůz Sever, přednáška konference „Za dveřmi II“, Velký vůz Sever)

2017: Lesk a bída případových konferencí (přednáška, konference Krizové centrum Spirála)

2015: Příběhy, které pomáhají dětem (workshop, konference MPSV)

2014: Kontakt dítěte s biologickou rodinou dítěte (workshop, konference Pride, MPSV), náhradní rodina vs vlastní – názora dětí ( přednáška, konference Dejme dětem rodinu, Centrum soc. služeb Ostrava)

2013: Kreativní techniky v terapii dítěte (workshop, konference Dítě v terapii, Soft)

2012: Kontakt dítěte žijícího v NRP/ústavu s biologickou rodinou, přechod dítěte z rodiny do ústavu / NRP (2 workshopy, mezin. konference IFCO, Sofia)

_autotone 

 

 

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!