Mgr. Kamila Kudlvarsová

Krizová interventka, terapeutka, etopedka

Ve velkém voze Sever školím:

 

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem sociální pedagogiku – etopedii na Univerzitě Hradec Králové, dále se mé vzdělávání ubíralo směrem ke krizové intervenci, psychoterapii a práci s traumatem (výcvik telefonické krizové intervence, výcvik krizové intervence, semináře a workshopy na specifická témata), zážitkové pedagogice a kreativní práci s klienty. Také jsem absolvovala dlouhodobý výcvik systemické a narativní psychoterapie.

Kde jsem získala zkušenosti:

Vždy jsem směřovala k práci s ohroženými dětmi a mládeží, k práci s rodinami v krizi a s lidmi v náročných životních situacích, nejprve jako krizová interventka a později jako psychoterapeutka. Nejvíce zkušeností v krizové práci jsem získala jako konzultantka Linky bezpečí (9 let), a v centru krizové intervence Spirála (7 let). Jako psychoterapeutka (od roku 2011) pracuji s dětmi, dospělými, páry i rodinami. Podílela jsem se na terapeutických zážitkových pobytech pro mládež z náhradní rodinné a ústavní péče, pracovala v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, rodinné poradně (jako psychoterapeutka a rodinná mediátorka) a lektorovala jsem programy primární prevence na školách. Také se věnuji náhradním rodinám a problematice asistovaných kontaktů. V lektorské práci pro mě byla zásadní zkušenost s pořádáním akcí v oblasti zážitkové pedagogiky, divadla a tance a inspirace od kolegů.

Co mě v práci inspiruje:

Kontakt s klienty, jedinečnost jejich příběhů, jejich proměny v průběhu naší spolupráce.

Co mi dělá radost v životě:

Práce, která má smysl. Být s lidmi, se kterými je mi dobře.
Kreativní tvoření, nasávání příběhů skrze knížky, divadlo, tanec, film nebo jaro na zahradě…

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila:

Spoluautorství příruček a pomůcek pro práci s dětmi:

  • Základy krizové intervence pro sociální pracovníky, Velký vůz Sever
  • Krizová intervence na zážitkových akcích, interní vzdělávací metodika, Velký vůz
  • Aktivní výstup na mezinárodní konferenci náhradní rodinné péče IFCO, Sophia 2012 a Malta 2017
  • Narativní práce s dětským traumatem, interní vzdělávací metodika, Velký Vůz Sever
  • Focus Box – hravá komunikačně-diagnostická sada pro rozhovor s dítětem, Velký vůz Sever
  • Cestou Necestou aneb Kniha Života – kniha kreativních listů pomáhajících dětem mapovat svůj život a rozumět více sami sobě, Velký vůz Sever

Spolutvorba programů seberozvojových akcí:

  • Výcvik instruktorů zážitkové pedagogiky KVIK, Velký vůz
  • Týdenní pobytové zážitkové akce pro dospívající z náhradních rodin, Rozum a Cit
  • Kočovné divadlo (seberozvoj účastníků skrz hraní divadla), Velký vůz
  • Další workshopy na témata sociálních a komunikačních dovedností, seberozvoje, pohybových a tanečních prostředků aj.

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!