Bc. Adéla Kneslová, DiS.

Sociální pracovník, sociální pedagog, lektor, mediátor, poradce.

Vzdělání: 

Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, Aplikovaná psychoterapie
inovace v sociálních službách
Univerzita Tomáše Bati, fakulta humanitních studií, Specializace v pedagogice – Sociální
pedagogika

Kde jsem získala zkušenosti: 

Své zkušenosti sbírám napříč sociální oblastí, jednak přímou prací s klienty v rámci
poradenství v otázkách rodičovských kompetencí, ale i facilitacemi a mediačními setkáními.
Podílela jsem se na plánování sociálních služeb a dlouhodobě se věnuji činnosti v rámci
sociálně-právní ochrany dětí. 
Aktuálně se věnuji podpoře dětí a jejich rodičů či dalších pečujících osob, v případě, kdy
došlo k rozpadu rodiny na základě rozvodu či rozchodu rodičů, nebo byly děti svěřeny do
péče jiné osoby. 
Lektoruji témata týkající se rodičovské odpovědnosti, ale i sociálně-právní ochrany dětí a
oblasti duševního zdraví. 

Co mě v mé práci inspiruje: 

Rozmanitost příběhů klientů a to, jakým způsobem se dokázali se životem vypořádat.
Inspirují mě i děti, které mají naprosto jasný pohled na svět, a to, jaký by měl být. 
Baví mě potkávat se v rámci kolegiálních vztahů s lidmi, kteří dokáží svou existencí nabýt
člověka energií a posílit ho v jeho konání. 

Co mi dělá radost v životě: 

Dlouhé pobyty v přírodě, turistika, jízda na plný plyn, knihy a jejich svět a moji nejbližší.

Motto: „Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce.“
Paolo Mantegazza

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!