Zdeňka Svobodová

Andragožka, krizová interventka, supervizorka, facilitátorka, lektorka, terapeutka

Ve velkém voze Sever školím:

 

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem magisterské studium na Univerzitě J.A. Komenského v Praze – obor Andragogika, dále bakalářské studium na PF Ústavu sociálních studií na Univerzitě v Hradci Králové – obor Sociální a charitativní práce a doplňující studium Pedagogická způsobilost na VŠ pedagogické v Ústí nad Labem. Za neméně podstatnou součást svého vzdělání považuji absolvování řady kurzů a výcviků, které ovlivnily a určovaly mé další profesní směřování. Klíčový pro mou profesi byl výcvik v Krizové intervenci a Telefonické krizové intervenci a další kurzy a výcviky z oblasti komunikace – zaměřené zejména na práci s rodinou, mladistvými delikventy a jejich rodinami a na práci s klienty v obtížné životní situaci.

Kde jsem získala zkušenosti:

Určitě už jako malá holčička v rodině, kde se hodně povídalo, sdílelo. Po ukončení studia v poradně pro mezilidské vztahy jako sociální pracovnice. V krizovém centru pro mládež ohroženou drogou jako terapeutka. Nepochybně také při více než dvacetileté zkušenosti se všemi cílovými skupinami, všemožnými trápeními a osudy při práci krizového interventa a také supervizora na lince důvěry. Později jsem založila občanské sdružení, které se zaměřuje na vzdělávání v psychosociální oblasti, zejména na výcviky krizové intervence a telefonické krizové intervence. Více než 8 let jsem klíčovým expertem a lektorem programu PUNKT pro mladistvé delikventy a jejich rodiny, zde také facilituji setkávání odborníků na danou oblast. Ve své soukromé praxi se věnuji rodinnému poradenství a terapii, týkající se také pěstounských rodin. A to, co mě stále hodně baví, je přednášková a lektorská činnost ve formě výcviků krizové intervence pro studenty na katedrách psychologie.

Co mě v práci inspiruje:

Klienti. Jejich příběhy a osudy. Intuice. Síla slova. Lidský vztah. Sdílení. Mlčení. Schopnost vidět cestu druhého jeho očima.

Co mi dělá radost v životě:

Příroda – hory, lesy, voda. Přítomnost lidí, kteří mi jsou blízcí. Humor. Zpěv – můj, i ten ptačí, zejména na jaře. Knihy. Dávné příběhy a historie. Stará řemesla.

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila:

Autorství a spoluautorství skript a příruček:

 • Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)
 • Stres a prevence vyhoření
 • Aktivní naslouchání a vedení rozhovoru
 • Práce s agresivním klientem
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Mladiství delikventi a rodinné prostředí
 • Profesionální způsoby a přístup ke klientovi v sociálních službách
 • Pracovník v sociálních službách
 • Vedení rozhovoru
 • Práce s emocemi při práci s klientem
 • Tvorba programů pro maminky, pěstouny a celé rodiny
 • Výchovné obtíže a jak na ně
 • Krizové situace v rodině
 • Vychovávám dítě svého dítěte
 • Emoce v životě dítěte
 • Pěstounská péče – komunikace v rodině, její specifika, výhody a nevýhody
 • Kontakt s biologickou rodinou a krizové momenty
 • Rodiče jako partneři a jejich společná role ve výchově
 • Role pěstouna – její radosti a strasti
 • Potřeby dítěte a výchova dítěte v PP se zaměřením na týrané a zanedbávané děti
 • Příbuzenská pěstounská péče, role pěstouna a její specifika 

 

 

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!