Michal Sirka

Psychoterapeut, lektor, školní terapeut

Ve velkém voze Sever školím:

 

Moje vzdělání:

Vystudoval jsem mezinárodní humanitární a sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně. Postgraduálně jsem absolventem 800 hodinového psychoterapeutického výcviku ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii. Jsem člen České asociace pro psychoterapii. Mám za sebou odborné kurzy v oblastech domácího násilí, zážitkové pedagogiky, komunikaci, krizové intervence atd.

Kde jsem získal zkušenosti:

V rámci své profesní cesty jsem se nejdříve potkával s lidmi se zdravotním znevýhodněním, dále se seniory. Ve svém volném čase v letech 2014 – 2020 jsem vedl, lektoroval a supervidoval několik programů v tématech zážitkové pedagogiky a psychologie pro dospívající a mladé dospělé. Z důvodu vlastní psychohygieny mi byla v přestávkách útočištěm kovářská a zámečnická dílna.

V současné době se věnuji psychoterapii, zážitkové pedagogice a skupinové práci s dětmi na základní škole v Trutnově. Dále působím jako sociální terapeut a supervizor pro organizaci Hewer, z. s., kde se pravidelně setkávám s klienty a pracovníky v terapeutickém, supervizním a auditním kontextu. Pracovištěm je také Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum Nomia z. ú. Zde pomáhám jak obětem násilí, tak pracuji i s původci násilí.

Co mě v práci inspiruje:

Mám v životě tu přednost, že jsem mohl potkat mnoho zajímavých lidí v pracovním i osobním životě. Ti mě vždy formovali. I proto mám rád růst – v něčem se zlepšit, přijít na nový způsob řešení, něco zefektivnit nebo posunout. Je mi ctí, když mi někdo dovolí být na části jeho příběhu spolupracovníkem, podněcovatelem, pozorným posluchačem či průvodcem. Taková setkání mi vždy dělají radost, inspirují mě a připomínají jejich smysluplnost.

Co mi dělá radost v životě:

Raduji se ze své rodiny, blízkých přátelství, kterých si moc vážím. Radost přichází z práce a možnosti společně růst. Život si neumím představit bez humoru, dobrého jídla a hudby, kdy občas usednu za klávesy nebo si nahlas pustím interprety v autě. Cizí mi není ani sport nebo procházky po naší krásné podhorské krajině. 

 

 

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!