Pavel Kalpakcis

Psychoterapeut a speciální pedagog

Ve velkém voze Sever školím:

 

Moje vzdělání:

Vystudoval jsem speciální pedagogiku, obor etopedie na Technické univerzitě v Liberci. Dále jsem rozšířil své profesní zaměření Pražskou psychoterapeutickou fakultou. Absolvoval jsem sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii SUR.

Kde jsem získal zkušenosti:

Pracuji jako speciální pedagog v ZŠ Malá Skála, kde mimo jiné působím jako preventista sociálně patologických jevů. Poskytuji psychoterapii v Terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi a také v rámci své soukromé psychoterapeutické a speciálně pedagogické praxe. Několik let se zabývám tématy těžkých životních situacích a snažím se lidi pozitivně inspirovat na svých veřejných přednáškách. Zkušenosti jsem získal díky pracovním příležitostem v ústavu sociální péče, v oblasti krizové intervence, poradenstvím rodičům dětí s výchovnými a výukovými problémy.

Co mě v práci inspiruje:

Praktické předávání zkušeností a ověřených technik, při práci s dětmi a klienty v psychoterapeutickém procesu. Důležité jsou pro mě také podněty a osobní prožitky od těch, se kterými se v praxi setkávám.

Co mi dělá radost v životě:

Setkání s druhými, stejně naladěnými lidmi. Příroda a kouzlo vlastního bytí, objevování a prožívání hloubky života. 

 

 

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!