Soňa Škvarenicová

Sociální pracovnice, krizová interventka, poradce pro pozůstalé

Ve velkém voze Sever školím:

 

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu v Chebu – obor sociální práce, navázala jsem studiem na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde jsem získala magisterský titul. Během své praxe jsem absolvovala celou řadu vzdělávání zaměřenou na komunikaci, krizovou intervenci, doprovázení v čase umírání i truchlení, jsem poradce pro pozůstalé. V seberozvoji neustále pokračuji.

Kde jsem získala zkušenosti:

Má profesní cesta započala v domově pro seniory, kde jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách, později jako vedoucí pracovnice a sociální pracovnice. Profilovala jsem se v práci s lidmi s demencí a zaměřila jsem se na doprovázení v závěru života. Později jsem přijala místo sociální pracovnice v mobilním hospici, kde působím dodnes. V hospici poskytuji odborné sociální poradenství v paliativní péči jak široké veřejnosti, tak klientům a pečujícím využívajícím službu hospice. Doprovázím dospělé v závěru života, podporu a doprovázení poskytuji i rodinám s dětmi a rodinám, které zasáhla perinatální ztráta. Stejně tak doprovázím pozůstalé v čase truchlení. Na VOŠ v Chebu vyučuji budoucí sociální pracovníky předmět Individuální plánování.

Co mě v práci inspiruje:

Žádný životní příběh není stejný. Inspiruje mne láska a síla života, kterou v rodinách zažívám v mnoha podobách. Inspirují mne lidé, kteří se nebojí otevírat důležitá témata navzdory strachu, nebo neochotě okolí.

Co mi dělá radost v životě:

Mé děti, mí nejbližší přátelé, pohyb v přírodě, taichi, divadlo, knihy, cestování, dobré jídlo…. 

 

 

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!