Vedení rozhovoru s dítětem

Informace o typech rozhovorů, které s dětmi můžeme vést a v jakých situacích. Podněcuje v užívání užitečných otázek a dalších komunikačních dovedností upravených pole věku dítě a jeho stavu. Nedílnou součástí jsou příklady užití a mnoho kreativních technik.

Stáhnout PDF (10,4 MB)

Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou

Aktuální téma všech organizací doprovázejících pěstouny. Příručka se věnuje citlivé komunikaci s dětmi o jejich kořenech a vztahu ke své původní rodině, ne/vhodnosti kontaktu a kritériím pro bezpečný kontakt. Tato příručka se stala též kapitolou ve „Sborníku příspěvků k aktuálním tématům NRP“ vydaného MPSV.
Stáhnout PDF (2,5 MB)

Krizová intervence pro sociální pracovníky

V knížečce najdete krizovou intervenci krok po kroku vysvětlenou na příkladech. Kazuistiky jsou vybrány z praxe sociální práce s rodinami a dětmi. Naleznete zde možnosti zmírnění vypjatých emocí klientů i svých vlastních, vhodných postupů na zklidnění aktuální situace.
Stáhnout PDF (10,0 MB)

Přechod dítěte z rodiny do alternativní péče

Příručka je doporučením, jak pomoci dítěti, které musí odejít z původní rodiny. Zaměřuje se jak na dny až chvíle před samotnou separací, tak samotný akt a bezprostřední dobu po umístění do nového prostředí. Naleznete zde tipy, jak dítě doprovodit, jak mu poskytovat informace a jak zapojit svoji službu do systému pomoci.
Stáhnout PDF (18,3 MB)

Základy facilitace

V obsahu najdete doporučený postup facilitace případových konferencí a vůbec základů facilitace obecně. Dozvíte se, jak pomoci několik lidem najednou najít společné řešení obtížné situace tak, aby nedošlo k prosazení zájmů jen jedné ze stran.
Stáhnout PDF (17,8 MB)

Komiks pro děti

Průvodce dítěte pěstounskou péčí (komiks)

Konečně jednoduchý materiál pro samotné děti, aby pochopily, co to je pěstounská péče a co je v čeká. Komiks je složen ze dvou příběhů Honzy a Petry, informací, odchodové kartičky při separaci. Určen dětem z ohrožených rodin a dětem v dětských domovech.

Komiks vznikl ve spolupráci Velkého vozu Sever a MPSV díky projektu ESF OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti, číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00008.

Velký vůz Sever má smluvní souhlas ke zveřejnění elektronické verze komiksu na svých webových stránkách.

Stáhnout PDF (34,9 MB)