Projekty

Být Spolu

Číslo projektu: ZD-MGS1-062
Doba trvání projektu: 1.1.2022 – 31.12.2023
Projekt financován z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČ

Projekt „Být spoluMotyčkovic kliky z.s., Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedvekert AS přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny.
Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji. Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.

Podrobné informace o projektu Být spolu“.


Centrum EFKO II – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013975
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Doba trvání projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022

Cíl projektu: Posílení a stabilizace rodinného systému zasaženého zdravotním postižením jeho člena/ů jako prevence potencionálního selhávání v životě, vztazích, vzdělávání a práci.

Centrum EFKO vzniklo, aby podpořilo rodiny, které se potýkají s duševní nemocí svého dítěte. Může jít o nemoc již diagnostikovanou nebo o abnormální chování dítěte, které si zasluhuje poskytnutí pomoci.

Kontakt:
Telefon: 727 953 166
Email: efko@velkyvuz-sever.cz

Centrum EFKO provozuje nezisková organizace Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú., Sloupská 135, 473 01 Nový Bor

Odkazy:

SLUŽBY PRO RODINU

Centrum EFKO I – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009709
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Doba trvání projektu: 1.11.2018 – 31.10.2020

Cíl projektu: Posílení a stabilizace rodinného systému zasaženého zdravotním postižením jeho člena/ů jako prevence potencionálního selhávání v životě, vztazích, vzdělávání a práci.

Centrum EFKO vzniklo, aby podpořilo rodiny, které se potýkají s duševní nemocí svého dítěte. Může jít o nemoc již diagnostikovanou nebo o abnormální chování dítěte, které si zasluhuje poskytnutí pomoci.

Connection – vzdělávání pracovníků sociálních služeb

Souhrnné informace o realizaci projektu Connection CZ.1.04/3.1.03/A7.00035:
Projekt Connection probíhal v průběhu 21 měsíců (od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015) v deseti krajích České republiky. V souladu s projektovou žádostí v krajích realizoval 5 druhů vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV ČR za účelem tzv. dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v návaznosti na požadavky §§ 111 a 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS). Celkem proběhlo v projektu 133 kurzů, z toho v Ústeckém 21, Středočeském a Plzeňském 16, Olomouckém 14, Jihomoravském 13, Libereckém 12, Jihočeském 11, Karlovarském 11, Pardubickém 10, Zlínském 10.

Popis projektu:
Projekt Connection si kladl za cíl podpořit tu část sociálních služeb, které se svýmzaměřením podílejí na transformaci systému péče o ohrožené děti. Novela zákona, zvýšení počtu pěstounů, touha vracet děti zpět domů se netýká jen orgánů sociálně-právní ochrany dětí či služeb v oblasti NRP, ale sociální služby v ní hrají velikou úlohu. Kvalitní práce s rizikovými rodinami, prevence odbírání dětí, posilování rodičovských kompetencí a krizová intervence jako sociální služba stojí na samém začátku jakýchkoliv změn a snahy změnit systém péče v ČR. Z tohoto důvodu se náš projekt jmenuje Connection – spojení, propojení.

Realizované kurzy:

Název kurzu Číslo akreditace
Základy vedení rozhovoru s dítětem MPSV 2012/1274-PC/SP
Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou MPSV 2012/0033-PC/SP
Základy krizové intervence pro sociální pracovníky MPSV 2012/0034-PC/SP
Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče MPSV 2012/0032-PC/SP
Základy facilitace MPSV 2012/1275-PC/SP
kraj: UL LB KV PZ PC OL JM ZL
počet kurzů 20 12 12 16 11 16 10 14 13 9

Počet uskutečněných kurzů celkem: 133
Počet úspěšných účastníků: 1 326
Kurzů se zúčastnilo 185 organizací
Během projektu jsme vydali 6 odborných článků

Udržitelnost projektu:
Protože předpokládáme, že zájem o kurzy realizované v průběhu projektu, bude ze strany odborné veřejnosti trvat, chceme po určitých inovacích kurzů přistoupit k jejich realizaci buď bezplatně na základě dalších grantů nebo za úplatu hrazenou zaměstnavateli nebo přímo pracovníky sociálních služeb. Akreditace klíčových aktivit platí, jsou tedy využitelné i v následujícím období po ukončen projektu.
Konstatujeme tedy, že cíle projektu – i jeho účel
jsme splnili.

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!