Stanislav Kocourek

Psycholog, terapeut, supervizor, poradce, lektor

Ve velkém voze Sever školím:

 

Moje vzdělání:

Masarykova univerzita Brno, filozofická fakulta, Psychologie
UTB ve Zlíně, fakulta managementu a ekonomie, Marketing a management

Kde jsem získal zkušenosti:

Vedoucí, psycholog, terapeut Rodinného centra v Olomouci – se zaměřením na práci s rodinami a dětmi s výchovnými, vztahovými a komunikačními potížemi. Ve své práci se potkávám s rodiči, kteří potřebují podporu v tom, aby porozuměli příčinám rizikového a problémového chování svých dětí, aby se naučili efektivně s dětmi komunikovat a vytvořili v rodině takové zázemí, ve kterém se budou všichni její členové cítit lépe. Hodně pracuji s dětmi, které se projevují nadměrnou aktivitou a neklidem (tzv. ADHD), mají potíže v chování, s dětmi, které jsou v kolektivu odmítané, neprůbojné, nebo mají nízké sebevědomí a sebevnímání.

Zároveň pracuji jako psycholog a terapeut u rodin, které procházejí nebo prošly rozpadem – rozchodem, rozvodem a zaměřuji na podporu a zvládnutí této traumatické události jak pro rodiče, tak zejména pro děti.

OSVČ – poradenství, supervize, koučování, konzultace, vzdělávání v oblastech měkkých dovedností, řízení lidských zdrojů, strategického řízení, managementu a rozvoje organizace, seberozvoje.

Co mě v práci inspiruje:

Klienti. Každý jejich příběh, jejich schopnost zvládat nepříznivé životní situace, rozvíjet se a touha poznávat sebe sama.

Poznání, že některé týmy mohou fungovat jako „pracovní rodina“.

Co mi dělá radost v životě:

Rodina, která mi dodává sílu a pozitivní energii. Sport. Knížky. Cestování a turistika. 

 

 

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!