Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech

Přáním většiny učitelů je spolupracující třída, pozitivní vztahy mezi žáky v ní a autorita pedagoga. Bohužel stále dochází v dětských kolektivech ke vzájemnému porovnávání, vyčleňování jedinců, výsměchu i fyzickému napadání slabších či jinak odlišných dětí. Pokud se včas nezasáhne a záměrné ubližování trvá dlouho, oběť šikany nese následky, celý dětský kolektiv je poznamenaný, „nemocný“ a agresor má menší šanci uvědomění si svého zraňujícího chování, navíc je i časem posilován pocitem úspěchu a příchylností jemu podobných dětí. ... Zobrazit celý text

Akreditace MPSV: MSMT-431/2022-2-169

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Popis

Přáním většiny učitelů je spolupracující třída, pozitivní vztahy mezi žáky v ní a autorita pedagoga. Bohužel stále dochází v dětských kolektivech ke vzájemnému porovnávání, vyčleňování jedinců, výsměchu i fyzickému napadání slabších či jinak odlišných dětí. Pokud se včas nezasáhne a záměrné ubližování trvá dlouho, oběť šikany nese následky, celý dětský kolektiv je poznamenaný, „nemocný“ a agresor má menší šanci uvědomění si svého zraňujícího chování, navíc je i časem posilován pocitem úspěchu a příchylností jemu podobných dětí.

Školní třída je nejčastější dětský kolektiv, a proto v něm k šikaně dochází. Pedagogové si většinou závažnost tohoto jevu uvědomují, často umí šikanu rozeznat, ale nejproblematičtější částí celé kauzy je samotné vyšetřování, rozhodování se komu věřit a komu ne, a dále její řešení. Cílem je, aby se oběť aklimatizovala na „uzdravený kolektiv“ a našla zpět své sebevědomí, agresor, aby pochopil důsledky svého jednání a měl možnost nápravy. Slepým místem většiny pedagogů není ani tak potrestání viníků, ale péče o oběť a podpora a také dovednost napravit vztahy mezi všemi žáky ve třídě/kolektivu, protože i jich se šikana nějak dotkla (buď byli ochránci oběti, nebo se přidávali na stranu agresora, někteří zažívali podobný strach jako oběť, atd.).

Kurz nabízí pedagogickým pracovníkům nástroje, jak šikanu rozpoznat včas a umět vztahy mezi dětmi dát do správných kolejí. Kurz se podrobně věnuje nácviku vyšetřování šikany z hlediska citové bezpečnosti, nástroje pro nápravu vztahů v celém kolektivu a nástroje pro podporu oběti a pro zklidnění agresorových tendencí k ubližování.

Součástí dvoudenního kurzu budou praktické nácviky cílených rozhovorů, nabídka, jak lze diagnostikovat vztahy ve třídě a včas odhalit šikanu, metodické postupy vyšetřování, řešení a postihů. Kurz bude zahrnovat trénink již osvědčeného stmelovacího programu pro dětský kolektiv po proběhlé a vyšetřené šikaně.

Pro koho je tento kurz?

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, speciálních škol, praktického vyučování, školských zařízení (školské zařízení ústavní výchovy, pedagogicko-psychologická poradna), vychovatelům školských zařízení, pedagogům v poradenských pozicích (výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové a speciální pedagogové).

Témata kurzu

  • Šikana jako společenský jev, zkušenosti pedagogů
  • Diagnostika vztahů v dětském kolektivu s praktickým nácvikem
  • Preventivní programy – praktický nácvik stmelovacího programu pro šikanou poznamenaný kolektiv
  • Metodický postup pro řešení šikany
  • Jednání pedagoga při podezření na šikanu
  • Komunikační dovednosti a techniky
  • Vyšetřování šikany, rozpoznání závažnosti
  • Řešení šikany a legitimní výchovná opatření
  • Modelové situace

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, využití prvků týmové spolupráce, sociometrie, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 16 výukových hodin, 2-denní kurz (2x 9:00 – 16:30)

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Délka kurzu

16 hodin

Akreditace

MSMT-431/2022-2-169

Ohodnoťte jako první "Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené