Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života

Kurz nabízí metodu práce s životním příběhem dítěte pomocí jeho minulosti, přítomnosti a vize/možnosti v jeho budoucnosti. Metoda Kniha Života je určena dětem ohroženým, které prožily náročné životní situace (ztráta rodičů a rodiny, střídání výchovných prostředí, změny vztahů a blízkých lidí a kamarádů, atd.). Metoda Kniha Života je zaměřena nejen na zachycení významných okamžiků a lidí dítěte z hlediska času, ale především pro nalezení osobních zdrojů (vlastnosti, zkušenosti, ponaučení, chování, cítění) samotného dítěte svůj život zvládat, nalézt záchytné až růstové body. ... Zobrazit celý text

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Popis

Akreditace MPSV: A2023/0450-SP/PC/PP

Akreditace MSMT-431/2022-2-169

Kurz nabízí metodu práce s životním příběhem dítěte pomocí jeho minulosti, přítomnosti a vize/možnosti v jeho budoucnosti. Metoda Kniha Života je určena dětem ohroženým, které prožily náročné životní situace (ztráta rodičů a rodiny, střídání výchovných prostředí, změny vztahů a blízkých lidí a kamarádů, atd.). Metoda Kniha Života je zaměřena nejen na zachycení významných okamžiků a lidí dítěte z hlediska času, ale především pro nalezení osobních zdrojů (vlastnosti, zkušenosti, ponaučení, chování, cítění) samotného dítěte svůj život zvládat, nalézt záchytné až růstové body.

Obsah kurzu nabízí možnosti, jak v individuálním rozhovoru s dítětem zařadit cílené otázky a kreativní techniky usnadňující uchopení daného tématu z jeho života. Účastníkům také ukazuje, jak se ptát a jak reagovat na škálu odpovědí dítěte. Program není zaměřen na vedení rozhovoru jako takového či dokonce terapeutického, ale pouze na dílčí aspekty – cílené otázky a kreativní techniky usnadňující lepší uchopení tématu.

Metoda Kniha Života není terapeutickou metodou a slouží jako ten nejjednodušší nástroj, jak si s dětmi povídat o jejich životě, aby to mělo pro děti přínos.

Témata kurzu

  • Identita dítěte, vliv životních situací a vztahů dítěte na jeho identitu
  • Metoda Kniha Života, metoda práce s životním příběhem
  • Zapojení prvků metody Kniha Života do individuálního rozhovoru s dítětem
  • Vybrané komunikační dovednosti a techniky ve prospěch pomoci dítěti s konkrétními tématy Knihy Života
  • Způsoby práce a vybrané techniky v práci s minulostí, přítomností a budoucností dítěte v rámci Knihy Života
  • Kreativita při tvorbě Knihy Života
  • Praktický nácvik vybraných technik

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Pro koho je tento kurz určen?

  • Pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.
  • Pro pedagogické pracovníky, kteří jsou s dětmi v nejčastějším kontaktu dnes a denně a řeší s nimi jejich chování, vztahy, běžné i nároční situace: pedagogičtí pracovníci školských zařízení ústavní a ochranné výchovy (např. vychovatelé dětského domova), výchovní poradci škol, školní psychologové/speciální pedagogové, metodici prevence, pedagogičtí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden.

Rozsah

  • 8 výukových hodin, 1denní kurz (9:00 – 16:30)

 

Reference

Seminář Kniha života proběhl pro pracovníky z naší organizace dne 8.6.2020 pod vedením lektorky paní Veroniky Lošťákové. V průběhu semináře se pracovníci interaktivním způsobem seznámili s tím, jak pomoci dětem v náhradní rodinné péči zpracovávat životní příběh za pomocí různých podpůrných technik. Důraz byl kladen především na vytváření bezpečného vztahu s dítětem, jako důležitého základu pro možnosti pracovat s portfoliem technik, které metoda Kniha života pracovníkům nabízí, ale také na vhodnou a citlivou motivaci náhradních rodičů k podpoře využití metody Kniha života u jim svěřeného dítěte. Celý seminář postupně pracovníkům přiblížil filozofii metody Kniha života a současně otevřel prostor pro individuální přístup pracovníků k práci s touto metodou.
Seminář byl veden interaktivní formou a v jeho průběhu byla zařazena praktická cvičení, která sebezkušenostním způsobem pomohla účastníkům proniknout do technik, které Kniha života nabízí. Velmi oceňujeme odborný přínos paní lektorky, praktické rady pro práci s dětmi a doporučenou literaturu využitelnou v průběhu zpracovávání životního příběhu dítěte. Děkujeme i za poskytnutí pracovních materiálů.“

Lucie S., Cestou necestou, z.ú.

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Délka kurzu

8 hodin

Ohodnoťte jako první "Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené