Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života

Kurz nabízí metodu práce s životním příběhem dítěte pomocí jeho minulosti, přítomnosti a vize/možnosti v jeho budoucnosti. Metoda Kniha Života je určena dětem ohroženým, které prožily náročné životní situace (ztráta rodičů a rodiny, střídání výchovných prostředí, změny vztahů a blízkých lidí a kamarádů, atd.). Metoda Kniha Života je zaměřena nejen na zachycení významných okamžiků a lidí dítěte z hlediska času, ale především pro nalezení osobních zdrojů (vlastnosti, zkušenosti, ponaučení, chování, cítění) samotného dítěte svůj život zvládat, nalézt záchytné až růstové body. ... Zobrazit celý text

Akreditace MPSV: A2023/0450-SP/PC/PP, MSMT-431/2022-2-169

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Popis

Kurz nabízí metodu práce s životním příběhem dítěte pomocí jeho minulosti, přítomnosti a vize/možnosti v jeho budoucnosti. Metoda Kniha Života je určena dětem ohroženým, které prožily náročné životní situace (ztráta rodičů a rodiny, střídání výchovných prostředí, změny vztahů a blízkých lidí a kamarádů, atd.). Metoda Kniha Života je zaměřena nejen na zachycení významných okamžiků a lidí dítěte z hlediska času, ale především pro nalezení osobních zdrojů (vlastnosti, zkušenosti, ponaučení, chování, cítění) samotného dítěte svůj život zvládat, nalézt záchytné až růstové body.

Obsah kurzu nabízí možnosti, jak v individuálním rozhovoru s dítětem zařadit cílené otázky a kreativní techniky usnadňující uchopení daného tématu z jeho života. Účastníkům také ukazuje, jak se ptát a jak reagovat na škálu odpovědí dítěte. Program není zaměřen na vedení rozhovoru jako takového či dokonce terapeutického, ale pouze na dílčí aspekty – cílené otázky a kreativní techniky usnadňující lepší uchopení tématu.

Metoda Kniha Života není terapeutickou metodou a slouží jako ten nejjednodušší nástroj, jak si s dětmi povídat o jejich životě, aby to mělo pro děti přínos.

Témata kurzu

  • Identita dítěte, vliv životních situací a vztahů dítěte na jeho identitu
  • Metoda Kniha Života, metoda práce s životním příběhem
  • Zapojení prvků metody Kniha Života do individuálního rozhovoru s dítětem
  • Vybrané komunikační dovednosti a techniky ve prospěch pomoci dítěti s konkrétními tématy Knihy Života
  • Způsoby práce a vybrané techniky v práci s minulostí, přítomností a budoucností dítěte v rámci Knihy Života
  • Kreativita při tvorbě Knihy Života
  • Praktický nácvik vybraných technik

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Pro koho je tento kurz určen?

  • Pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.
  • Pro pedagogické pracovníky, kteří jsou s dětmi v nejčastějším kontaktu dnes a denně a řeší s nimi jejich chování, vztahy, běžné i nároční situace: pedagogičtí pracovníci školských zařízení ústavní a ochranné výchovy (např. vychovatelé dětského domova), výchovní poradci škol, školní psychologové/speciální pedagogové, metodici prevence, pedagogičtí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden.

Rozsah

  • 8 výukových hodin, 1denní kurz (9:00 – 16:30)

 

Reference

Seminář Kniha života proběhl pro pracovníky z naší organizace dne 8.6.2020 pod vedením lektorky paní Veroniky Lošťákové. V průběhu semináře se pracovníci interaktivním způsobem seznámili s tím, jak pomoci dětem v náhradní rodinné péči zpracovávat životní příběh za pomocí různých podpůrných technik. Důraz byl kladen především na vytváření bezpečného vztahu s dítětem, jako důležitého základu pro možnosti pracovat s portfoliem technik, které metoda Kniha života pracovníkům nabízí, ale také na vhodnou a citlivou motivaci náhradních rodičů k podpoře využití metody Kniha života u jim svěřeného dítěte. Celý seminář postupně pracovníkům přiblížil filozofii metody Kniha života a současně otevřel prostor pro individuální přístup pracovníků k práci s touto metodou.
Seminář byl veden interaktivní formou a v jeho průběhu byla zařazena praktická cvičení, která sebezkušenostním způsobem pomohla účastníkům proniknout do technik, které Kniha života nabízí. Velmi oceňujeme odborný přínos paní lektorky, praktické rady pro práci s dětmi a doporučenou literaturu využitelnou v průběhu zpracovávání životního příběhu dítěte. Děkujeme i za poskytnutí pracovních materiálů.“

Lucie S., Cestou necestou, z.ú.

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Délka kurzu

8 hodin

Akreditace

A2023/0450-SP/PC/PP, MSMT-431/2022-2-169

Ohodnoťte jako první "Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené