Využití facilitace v sociální práci II. (Rozšiřující kurz)

2290,00 

Rozšiřující dvoudenní kurz prohlubuje znalosti a dovednosti účastníka kurzu Využití facilitace v sociální práci nebo jiného obdobného kurzu základů facilitace. Kurz rozšiřuje základní informace v oblastech facilitačního jednání, a to v celém jeho procesu. ... Zobrazit celý text

Popis

Akreditace MPSV: A2023/0448-SP/PC/VP

Rozšiřující dvoudenní kurz prohlubuje znalosti a dovednosti účastníka kurzu Využití facilitace v sociální práci nebo jiného obdobného kurzu základů facilitace. Kurz rozšiřuje základní informace v oblastech facilitačního jednání, a to v celém jeho procesu.

V teoretických částech se důkladněji věnuje osobnosti facilitátora, umožňuje zlepšení jeho komunikačních dovedností v rámci facilitovaného jednání. Definuje možnosti uplatnění facilitace v kontextu sociální práce, a to zejména při komunitním plánování, odborných mezioborových setkáních a v neposlední řadě v sociální službě při přímé práci s klientem/uživatelem.

V praktických částech budou simulována dvě autentická facilitovaná setkání, a to pomocí modelových situací tematicky zaměřených na mezioborovou spolupráci (rodiny, školy, soc. služby, zdrav. zařízení, úřadu). Účastníci si formou role play nacvičí role ve facilitovaném jednání, pomocí následné reflexe zpracují své prožitky a uvědomí si výstupy pro svou vlastní práci. Pomocí modelových situací si účastníci hlouběji procvičí práci s emocemi, vhodné reakce na projevy intenzivních emocí účastníků jednání. Pokračování kurzu jim umožní více nahlédnout do vybraných obtížných situací, pojmenování rizik a možností řešení při facilitovaném setkání (např. přítomnost dítěte, agresivní osoba nebo osoba se sníženými rozumovými schopnostmi).

Neméně důležitou součástí kurzu je pojmenování etických dilemat ve facilitovaných jednáních souvisejících se sociální službou a podporou účastníků v nalézání zdrojů v legislativním rámci.

Pro koho je tento kurz?

Pro sociální pracovníky z oblasti péče o rodinu, kteří absolvovali základní vzdělávací program na téma facilitace. Např. kurz Využití facilitace v sociální práci, Základy facilitace u organizace Velký vůz Sever nebo podobný kurz základů facilitace u jiného vzdělavatele.

Témata kurzu

  • Shrnutí a zopakování principu facilitace
  • Komunikační dovednosti facilitátora
  • Uplatnění facilitace v sociálních službách
  • Práce s emocemi při facilitovaném setkání
  • Chyby při vedení facilitovaných jednání
  • Nácvik vybraných obtížných situací při facilitovaných setkáních
  • Trénink autentických facilitovaných setkání na modelových situacích
  • Simulace případové konference na modelové situaci
  • Legislativní rámec a etika mezioborové spolupráce

Forma výuky

Zážitková pedagogika, psychologické hry a techniky, modelové situace, doplněno o interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe a nácviky dovedností.

Rozsah

  • 2denní kurz, 16 výukových hodin (2x 9:00 – 16:30)

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Délka kurzu

16 hodin

Datum konání

15.5.2024

Lektor

Mgr. Lenka Ottová

Ohodnoťte jako první "Využití facilitace v sociální práci II. (Rozšiřující kurz)”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené