Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem

2290,00 

Komunikační sada Focus Box je souborem metod usnadňujících komunikaci s dítětem v rámci individuálního rozhovoru. Zaměřuje se na základní oblasti života dítěte – rodinu a vztahy v rodině, školu, sebepojetí a emoce dítěte. Pomáhá rozhovor s dítětem uchopit kreativně, hravě, s větší vizualizací otázek a témat. Rozhovor tak činí pro dítě více srozumitelný, jednoduchý. Informace jsou snáze vyjádřitelné a rozhovor je více motivující ke spolupráci. ... Zobrazit celý text

Lektor: Mgr. Michal Sirka, DiS.

Datum konání kurzu
11. 3. 2024
Volná místa
7

Popis

Akreditace MPSV: A2023/0328-SP/PC/PP

Komunikační sada Focus Box je souborem metod usnadňujících komunikaci s dítětem v rámci individuálního rozhovoru. Zaměřuje se na základní oblasti života dítěte – rodinu a vztahy v rodině, školu, sebepojetí a emoce dítěte. Pomáhá rozhovor s dítětem uchopit kreativně, hravě, s větší vizualizací otázek a témat. Rozhovor tak činí pro dítě více srozumitelný, jednoduchý. Informace jsou snáze vyjádřitelné a rozhovor je více motivující ke spolupráci.

Využívá se při zjišťovacích rozhovorech, pro stanovení zakázky spolupráce a její pravidelné vyhodnocování, pro nalezení osobních zdrojů dítěte zvládání náročných situací, zjištění názoru a přání dítěte nebo v rozhovorech cílených na informování dítěte o dalším postupu pomoci (například při plánované změně výchovného prostředí, větší životní změně, postupu vyšetřování soudního či trestního, apod.). Sada Focus Box není psychodiagnostickou metodou.

Účastníci kurzu si nacvičí využití jednotlivých okruhů technik sady Focus Box a dalších podobných kreativních technik, které si mohou vytvořit sami.

Pro koho je kurz určen?

  • Pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.
  • Pro pedagogické pracovníky: pedagogičtí pracovníci školských zařízení ústavní a ochranné výchovy, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci škol, školní psychologové/speciální pedagogové, metodici prevence, pedagogičtí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden.

Témata kurzu

  • Obecné seznámení s kreativními technikami usnadňující rozhovor s dítětem, především z komunikační sady Focus Box
  • Kreativní techniky a popisný způsob hodnocení
  • Práce s výstupy kreativní techniky
  • Okruhy technik Focus Boxu a jejich praktický nácvik: cílené dotazování / reflektování emocí, stavu a nálady /zjišťování vztahů a povahy vztahů / zjišťování názoru a přání dítěte / hledání cíle spolupráce s dětským klientem a vyhodnocování pokroku / sebereflexe a osobní růst / informování dítěte o dalším postupu (např. soudní a trestní šetření, změna výchovného prostředí, aj.), vysvětlování
  • Použití jednotlivých kreativních technik v rozhovoru s dítětem v konkrétních situacích s ohledem na cíl spolupráce

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 8 výukových hodin, 1 denní kurz (9:00 – 16:30)

 

Místo: Praha 2 Marianeum

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Datum konání

11. 3. 2024

Lektor

Mgr. Michal Sirka, DiS.

Délka kurzu

8 hodin

Ohodnoťte jako první "Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené