Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga

V současné době jsou na školu jako na instituci a na pedagogy jako její představitele kladeny značné požadavky a očekávání nejenom v oblasti vzdělávání žáků. Koncepce školy si neklade za cíl pouze samotné vzdělávání, ale i získání konkrétních sociálních a psychologických kompetencí žáka. Pedagog se tak nestává pouze vzdělavatelem, ale mnohdy i vzorem či důvěrníkem žáka. V souvislosti se vzdělávacím a výchovným působením jsou učitelé v každodenním a intenzivním kontaktu se svými studenty a žáky. Díky tomu jsou mnohdy prvními, kteří můžou či musí řešit náročné situace, které ve školním prostředí mohou nastat. ... Zobrazit celý text

Akreditace MPSV: MSMT-431/2022-2-169

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Popis

V současné době jsou na školu jako na instituci a na pedagogy jako její představitele kladeny značné požadavky a očekávání nejenom v oblasti vzdělávání žáků. Koncepce školy si neklade za cíl pouze samotné vzdělávání, ale i získání konkrétních sociálních a psychologických kompetencí žáka. Pedagog se tak nestává pouze vzdělavatelem, ale mnohdy i vzorem či důvěrníkem žáka. V souvislosti se vzdělávacím a výchovným působením jsou učitelé v každodenním a intenzivním kontaktu se svými studenty a žáky. Díky tomu jsou mnohdy prvními, kteří můžou či musí řešit náročné situace, které ve školním prostředí mohou nastat.

V rámci tohoto kurzu chceme učitelům nabídnout možnost nahlédnout do metody krizové intervence v souvislosti s možným náhledem na základní zajištění žáka v náročné situaci. Kurz nabídne účastníkům metodu krizové intervence, postup v základních 4 krocích (zastav se, zklidni se, zhodnoť situaci a reaguj), strukturu krizového rozhovoru, komunikační dovednosti krizově-intervenčního rozhovoru. Účastníci nahlédnou do možností rychlých reakcí v situacích agresivního konfliktu mezi dětmi/mladistvými, střetu pedagoga s dítětem/mladistvým, sebedestruktivním chováním dítěte a dalšími.

Učitel zůstává učitelem, kurz si neklade za cíl vytvořit krizového interventa, ale může v rámci prvního kontaktu s náročnou situací, krizí žáka zajistit funkční metodou krizové intervence možné řešení. V rámci kurzu se pedagogové dozvědí i o návaznosti s dalšími mezioborovými odborníky při řešení krize.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, speciálních škol, praktického vyučování, asistentům pedagoga, pedagogům v poradenských pozicích (výchovní poradci, kariéroví poradci, metodici prevence, školní psychologové a speciální pedagogové).

Témata kurzu

 • Vymezení krize a krizové situace
 • Krizová vlna – fáze, formy a vývoj krize, řešení krize
 • Základní techniky zklidnění
 • Struktura intervenčního rozhovoru
 • Komunikační krizově intervenční dovednosti
 • Reakce člověka v náročné situaci
 • Náročné situace na půdě školy a kroky pro jejich zvládnutí
 • Spolupráce škol s institucemi v rámci řešení krizové situace
 • Kazuistiky
 • Praktický nácvik

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

 • 12 výukových hodin, 2 denní kurz (9:00 – 16:30, 9:00 – 12:30)

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Témata

Krizová intervence

Akreditace

MSMT-431/2022-2-169

Ohodnoťte jako první "Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené