Narativní přístup pro práci s dětským traumatem 

Účastníci se seznámí s narativním přístupem v rozhovoru, který má základy v narativní terapii. Obohatí způsob vedení rozhovoru s dítětem o narativní metody/techniky, které vedou děti k pozitivnímu zpracování životního příběhu, nalezení osobních zdrojů pro zvládání náročných situací a novému nastavení do budoucnosti. ... Zobrazit celý text

Akreditace MPSV: A2023/0908-SP/PC

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Popis

Akreditace MPSV: A2023/0908-SP/PC

Účastníci se seznámí s narativním přístupem v rozhovoru, který má základy v narativní terapii. Obohatí způsob vedení rozhovoru s dítětem o narativní metody/techniky, které vedou děti k pozitivnímu zpracování životního příběhu, nalezení osobních zdrojů pro zvládání náročných situací a novému nastavení do budoucnosti.

Cílem narativního přístupu je převyprávění příběhu klienta/dítěte podpůrným způsobem, který ho již neohrožuje. Účastníci kromě obecných základů narativní práce získají dovednosti vést podpůrný rozhovor s dítětem s ohledem na jeho věk. Naučí se využívat různé narativní kreativní metody v dialogu s dítětem vedoucí k pochopení dítěte, jeho problému, příběhu a i k objevení možností jeho cílené podpory.

Kurz se podrobně věnuje tréninku komunikačních dovedností vhodných pro práci s dětmi s ohledem na jejich věk, stav a životní situaci. Účastníci se naučí efektivně používat kreativní narativní techniky jako například externalizaci, zástupné předměty, vyprávění příběhů a různé hry a prvky z dramaterapie, které umožní dítěti s pracovníkem vše korektivně prožít. Součástí vzdělávací akce je téma problém (trauma) a práce s ním – téma nebude nahlíženo jako metoda krizové intervence, ale jako způsob vedení rozhovoru s dítětem až poté (někdy i několik let poté), co se závažná situace stala. Kurz není nadstavbou k terapeutickému výcviku, není terapeutickým výcvikem a jeho cílem není naučit léčit trauma.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům různých služeb, které pracují s dětmi a rodinami: Sociální pracovníci, pracovníci ústavů a zařízení pro okamžitou pomoc dětem atd. Pomáhající profesionálové, kteří pracují s dětmi, které prožily krizi nebo se staly svědky závažné emočně náročné situace.

Témata kurzu

6 základních okruhů kurzu:

  • Komunikační dovednosti a nástroje
  • Komunikace a rozhovor s dětským klientem
  • Narativní nástroje a techniky
  • Hravé techniky v práci s dětmi (při vedení rozhovoru) na základě narativních principů
  • Práce sám se sebou
  • Práce s problémem – principy převyprávění problémového příběhu v příběh jiný

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Kurz je ukončen zpracováním závěrečné kazuistické práce a její obhajobou. Odevzdání této práce a 90% docházka je zároveň kritériem pro získání osvědčení.

Lektoři

Mgr. Juraj Žáček – lektor, konzultant, kouč, muzikoterapeut. Krizové intervence (SVSKI Praha), psychoterapeutické výcviky, systemická a narativní psychoterapie (ISZ-MC Praha) a celostní muzikoterapie (ÚJEP Ústí nad Labem), působení v mírových misích OSN (v Iráckém Kurdistánu a v Demokratické republice Kongo), teorie řízení mírových aktivit a základy humanitárního práva (US IP New York a DIILS Newport, USA), otázky základních lidských práv (IIHL San Remo, Itálie), problematika spolupráce při ochraně míru (L. B. P. CIPTC Cornwallis, Kanada).

Mgr. Kamila Kudlvasrová – sociální pedagožka, etoped, krizová interventka a terapeutka pracující systemickým a narativním způsobem převážně s dětskou klientelou. Telefonická Linka bezpečí, terapeutické zážitkové pobyty, primární prevence.

Rozsah

  • 15 denní kurz, 120 výukových hodin v sedmi setkáních (14 x 9:00 – 16:30 + 8 hod. domácí práce)

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Témata

Krizová intervence

Akreditace

A2023/0908-SP/PC

Ohodnoťte jako první "Narativní přístup pro práci s dětským traumatem ”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené