Využití krizové intervence v sociální práci 

7950,00 

Práce sociálního pracovníka s lidmi je smysluplná, ale zároveň klade na takového člověka nároky – umět reagovat v náročných emočně vypjatých situacích, zvládnout sebe, zredukovat okamžitě ohrožení. Cílem kurzu je vybavit pracovníky v sociální oblasti nástroji komunikace – krizové intervence, aby si uměli v takových situacích poradit, aby věděli, co právě dělají a své jednání řídili uvědoměle a ne jen skrz exponované emoce. ... Zobrazit celý text

Akreditace MPSV: A2022/0682-SP/PC/PP/VP

Datum konání kurzu
13. 11. 2024 - 28. 11. 2024
Volná místa
13
Místo konání
Praha

Popis

Práce sociálního pracovníka s lidmi je smysluplná, ale zároveň klade na takového člověka nároky – umět reagovat v náročných emočně vypjatých situacích, zvládnout sebe, zredukovat okamžitě ohrožení. Cílem kurzu je vybavit pracovníky v sociální oblasti nástroji komunikace – krizové intervence, aby si uměli v takových situacích poradit, aby věděli, co právě dělají a své jednání řídili uvědoměle a ne jen skrz exponované emoce.

Program 4denního kurzu účastníkům nabízí po teoretické stránce uchopení tématu krize, krizové situace a krizové intervence, rolí a výbavu pracovníka a po praktické stránce nácvik krizově intervenčního rozhovoru včetně telefonické intervence. Kurz se věnuje základním komunikačním technikám při poskytování intervence, které pomáhají zvládat emoce i chování klienta a které vedou k nalezení aktuálního řešení zátěžové situace. Účastníci se dozví doporučený postup intervence, cestu k vytvoření vhodné a realizovatelné zakázky intervence, dostanou databanku otázek na zjištění zdrojů pomoci/zvládání samotného uživatele. Program zahrnuje jak krizovou intervenci tváří v tvář a rozšiřuje ji o intervenci telefonickou a její specifická témata či úpravy komunikace. V každém dni je věnována pozornost kazuistikám tematicky propojeným s náplní programu. Část programu se zabývá legislativním ukotvením krizové intervence, etickými otázkami a dilematy, která pracovníci ve své práci zažívají. Účastníci také nahlédnou do problematiky dětského klienta intervence a souvislostí zákona o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochraně dětí. Kurz je interaktivní a nácvikový.

Kurz je určen pomáhajícím profesionálům, kteří využijí metodu krizové intervence ve své praxi – především sociálním pracovníkům, ale také pracovníkům v sociálních službách (ti sice krizovou intervenci v náplni práce dle zákona nemají, ale mohou se s uživatelem v krizové situaci ocitnout a potřebují účinně reagovat).

Témata výcviku

 • Vymezení krize a krizové situace
 • Fáze, formy a vývoj krize, řešení krize
 • Krizová intervence jako metoda sociální práce
 • Postup krizové intervence
 • Specifická témata krizové intervence v kontextu různých situací sociální práce a kroky pro jejich zvládnutí
 • Práce s emocemi
 • Telefonická krizová intervence, provázení a vedení rozhovoru v telefonické krizové intervenci, práce s hlasem
 • Telefonická intervence s dítětem
 • Ošetření sebe sama
 • Poskytování krizové intervence v souladu s platnou legislativou ČR
 • Kazuistiky
 • Komplexní nácvik krizově intervenčních rozhovorů s různými uživateli v různých situacích

Rozsah

 • 32 hodin, dvě dvoudenní setkání (9 – 16:30h)

První setkání 13. – 14. 11. 2024, druhé setkání 27. – 28. 11. 2024

Poptávka termínu / individuální dotaz

Další informace

Délka kurzu

32 hodin

Témata

Krizová intervence

Akreditace

A2022/0682-SP/PC/PP/VP

Datum konání

13. 11. 2024 – 28. 11. 2024

Lektor

Mgr. Petr Fulier, DiS.

Místo konání

Praha

Ohodnoťte jako první "Využití krizové intervence v sociální práci ”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení

Zadejte své hodnocení jako první...

Poslední zobrazené