Sebevražedné chová kurz

Kurz: Úvod do Sebevražedného Chování u Dětí a Mládeže

Organizace Velký Vůz Sever, z.ú. představuje unikátní kurz zaměřený na problematiku sebevražedného chování u dětí a mládeže. S akreditací od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pod číslem A2021/1404-SP/PC/PP/VP se jedná o důležitý krok k poskytování potřebné pomoci a podpory v oblasti prevence sebevražd u mladší generace. Sebevražda je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí dětí a adolescentů, což vyžaduje naléhavou pozornost a odbornou přípravu pracovníků, kteří mohou přijít do kontaktu s tímto závažným problémem.

Obsah kurzu zaměřeného na sebevražedné chování

Tento kurz se zaměřuje na základy práce s problematikou sebevražedného chování u dětí a mládeže. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které jsou klíčové pro účinnou intervenci a prevenci. Následující témata budou pokryta:

1. Rozpoznání Presuicidálního Syndromu

Seznamte se s konceptem presuicidálního syndromu a jeho hlavními rysy.
Naučte se identifikovat varovné signály, které mohou předcházet sebevraždě.

2. Suicidální Myšlenky a Tendence

Porozumějte rozdílu mezi suicidálními myšlenkami a tendencemi.
Získajte povědomí o faktorech, které mohou vést k sebevraždě u dětí a mládeže.

3. Intervence a Komunikace

Zjistěte, jak vhodně komunikovat se sebevražedným jedincem.
Naučte se, jak uzavřít kontrakt o odkladu suicida a jak motivovat k využití následné odborné pomoci.

4. Postoje a Předsudky

Prozkoumejte vlastní postoje a předsudky k tématu sebevraždy a naučte se, jak tyto překážky překonat.

5. Praxe a Zkušenosti

Účastníci budou mít možnost sdílet své vlastní poznatky a zkušenosti z praxe, což může být cenným zdrojem učení.

6. Psychohygiena a Sebepodpora

Závěrem kurzu se věnujeme psychohygieně a prevenci vyhoření při práci s náročnými tématy.
Účastníci se naučí krátké relaxační techniky a budou mít přehled zdrojů pro sebepodporu.

Pro Koho Je Kurz Určen?

Tento kurz je především určen pro sociální pracovníky, pedagogy, psychology, psychoterapeuty, kteří mohou přijít do kontaktu s dětmi a mládeží ohroženou sebevraždou. Nicméně, i pracovníci v sociálních službách a další profesionálové, kteří se starají o mladou generaci, mohou z tohoto kurzu čerpat cenné informace a dovednosti. První dobře nastavený kontakt a podpora může hrát klíčovou roli v dalším postupu a zlepšit prognózu dětí a mladých lidí ohrožených sebevraždou.

Forma Výuky a Rozsah

Kurz probíhá v distanční formě a má rozsah jednoho dne s celkovými 8 výukovými hodinami, konkrétně od 8:30 do 16:00 hod. Tato forma umožňuje snadnou dostupnost a flexibilitu pro účastníky.
Závěr

Kurz “Úvod do Sebevražedného Chování u Dětí a Mládeže” pořádaný organizací Velký Vůz Sever, z.ú., přináší významný přínos v oblasti prevence sebevražd u mladé generace. Získané znalosti a dovednosti mohou pomoci zachránit životy a poskytnout důležitou podporu dětem a mládeži v nesnázích. Se zvýšeným povědomím o této problematice a odborným vzděláním mohou pracovníci lépe reagovat na varovné signály a přispět k celkovému zlepšení duševního zdraví mladých lidí v České republice.

Předchozí aktualita Sebevražedné chování
Další aktualita Sebevražedné sklony / chování - MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!