Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním pokračuje

Centrum EFKO, které provozuje nezisková organizace Velký vůz Sever, vzniklo za podpory LAG Podralsko. Zajišťuje služby pro rodiny s dítětem s duševním onemocněním. Dítě nemusí mít potvrzenou diagnózu, ale může jít o dlouhodobé problémové chování, výkyvy nebo prochází krizí.

Centrum EFKO začalo svou činnost na podzim 2018 a následující dva roky nabízelo propojení tří aktivit, které rodiny využívaly (terapeutické konzultace, sobotní setkání rodičovské a dětské skupiny a víkendové pobyty pro děti). V projektu pracovalo spektrum odborníků, kteří přinášeli nový pohled na variaci situací, kterými rodiny procházely. Máme velkou radost, že jsme mohli doprovodit, podpořit, hledat a nacházet cestu jak dál s 30 rodinami. Velký smysl vidíme i ve spolupráci s regionálními neziskovými organizacemi, vzájemné podpoře a provázanosti se ZŠ a MŠ školami, kde jsme se setkali s pracovníky, kteří chtějí hledat další možnosti pro své klienty, žáky a jejich rodiny. Dík patří Smetance v Novém Boru, kde jsme po celé dva roky našli výborné zázemí pro sobotní setkávání rodičovské a dětské skupiny. Dva roky se sečetly, víkendy, soboty, individuální konzultace, jednodenní letní putování, dvoudenní pochod s přespáním v přírodě a mnoho dalšího uteklo jako voda a my se těšíme na navazující projekt EFKO II., kde rádi přivítáme nové rodiny.

V případě Vašeho zájmu o podporu nás neváhejte kontaktovat: tel.: 727 953 166, e-mail: efko@velkyvuz-sever.cz, adresa: Sloupská 135, Nový Bor (sídlo organizace Velký vůz Sever).

Bližší informace o organizaci Velký vůz Sever a Centrum EFKO je možné získat na www.velkyvuz-sever.cz.

Projekt Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Bc. Helena Žáčková, Velký vůz Sever

Předchozí aktualita Online kurzy v LEDNU a ÚNORU 2022
Další aktualita Komplexní výcvik KRIZOVÉ INTERVENCE se zaměřením na děti a mládež od 15.9.2022 v Praze

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!