Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním provozuje svoji činnost od listopadu 2018. Do dnešního dne využilo služeb centra EFKO 26 rodin, proběhlo 9 sobotních Setkání rodin s dětmi, 3 víkendové pobyty pro děti a 126 terapeutických konzultací.Sobotní setkání rodičovské i dětské skupiny ukazuje s pokračováním projektu prohloubení vztahů a důvěru ve své dovednosti a schopnosti. Témata jsou vybírána na přání rodin. Máme radost, že vzájemné sdílení a naslouchání uvnitř skupin umožňuje otevřít různé otázky, které rodiny nacházejí. Hra jako nástroj pomoci, Zdravé sebevědomí u dětí, Jak se s dětmi učit efektivněji, Jak vést děti k opravdovým hodnotám, Cestou Necestou aneb Kniha Života byla témata setkání, ve kterých se rodiče a děti ptali a hledali odpovědi.Nově jsme přizvali i další odborníky z oblasti muzikoterapie a canisterapie. Výsledkem bylo okořeněné setkání a vystoupení z komfortní zóny, a to zejména u rodičovské skupiny, která měla možnost vrátit se zpět do dětství.Setkání rodin s dětmi byla opět realizována v DDM Smetanka. Tímto bychom rádi poděkovali paní ředitelce Mgr. Olze Koutné za maximální vstřícnost a ochotu.Víkendová setkání pro děti byla v našem regionu ve Sloupu v Čechách a v Kytlicích. Krásné prostředí našeho kraje nám umožnilo vytvořit program pro děti, který baví a naplňuje princip projektu EFKO. Tím je zejména hra, sebezkušenost s důrazem na sdílení a vzájemné učení.Terapeutické konzultace stále pokračují ve svých individuálních plánech spolupráce.Projekt Centrum EFKO je financován z Evropského sociálního fondu. Centrum provozuje novoborská nezisková organizace Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. Více informací najdete na webových stránkách www.velkyvuz-sever.czBc. Helena Žáčková, Velký vůz Sever