Centrum EFKO pomáhá

Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním navštěvuje 18 rodin z Novoborska. Od listopadu 2018 do dubna 2019 proběhlo celkem 80 terapeutických konzultací, 3 sobotní setkání rodin s dětmi a 1 víkendový pobyt pro děti.

Ukázalo se, že vstupní branou klientů do služeb projetu jsou právě nabízené terapeutické konzultace – možnost v soukromí řešit problém rodiny. Teprve následně vznikají požadavky na účast na skupinových aktivitách (setkání rodin s dětmi a víkendové akce pro děti). Individuální charakter terapeutické konzultace přitahuje cílovou skupinu ke spolupráci v rámci projektu. Zde se pomoc rodině šije na míru a efekt se postupně vyhodnocuje. Témata jsou individuální, objevují se však oblasti, které jsou četnější, a to komunikace v rodině a nastavení pravidel, komunikace rodina versus škola, zvládání autoagrese a agrese, nácvik sebeovládání (krizové situace), nastavení hranice směrem k dětem, práce se zodpovědností rodičů i dětí, zvládání úzkosti, posílení rodičovských kompetencí a definování rolí.

Rodiny dále oceňují víkendové akce pro děti, kdy si od náročné péče o ně odpočinou a zároveň po víkendu získají informace o chování svého dítěte a možnostech řešení náročných situací. Osvědčila se též přítomnost stejného terapeuta na skupinových aktivitách pro děti, kterého rodina využívá na terapeutických konzultacích. Prvním tématem víkendu byla Hrdinská Výprava. Z dětí se staly hrdinové, kteří jsou hrdí a spravedliví, dokáží pomoci přátelům a jsou féroví k nepřátelům, dodržují pravidla fairplay. Děti společně tvořily, hledaly a hrály si s cílem poznat sebe, své reakce a pocity.

Setkání rodin s dětmi proběhla vždy v sobotu v DDM Smetanka. Tímto bychom rádi poděkovali paní ředitelce Mgr. Olze Koutné za maximální vstřícnost a ochotu. Témata setkání byla vytvořena na míru rodičovské skupině a skupině dětí, například: „Dítě není stroj aneb zeptejte se sami sebe, co byste teď potřebovali, Nastavení pravidel a stanovení výchovného cíle a Závislost dětí na elektronice a sociálních sítích“.

Předchozí aktualita Podzimní termíny kurzů s akreditací MPSV
Další aktualita Cestou zdaru v situacích zmaru 13.12.19

Váš košík

Košík je prázdný
Aktualizace košíku!